Cashkeeper

Med Ajour’s integrationen imellem Ajour & Cashkeeper håndteres dine kontantbetalinger automatisk og udregner hvis der skal gives penge tilbage til kunden.

Et tilbagevendende problem i mange virksomheder er at få kasseopgøret til at stemme i slutningen af en arbejdsdag. Cashkeeper hjælper med at holde personalet fri fra berøring af kontanter, som giver øget sikkerhed og præcis kontantregistrering.

Sådan samarbejder Ajour og Cashkeeper

Automatisk håndtering af kontanter

Cashkeeper håndterer automatisk dine kontantbetalinger og udregner hvis der skal gives penge tilbage til kunden.

Sikkerhed

Alle kontanter er låst væk, således at medarbejderne ikke har adgang til kontanterne. Dette er også med til at nedsætte risikoen for tyveri.

Betaling i flere valutaer

Systemet håndterer selv betaling af op til 4 forskellige valutaer, og giver selv tilbage i danske kroner.

Disse passer Cashkeeper for

Alle der ønsker en lettere og sikrere hverdag i forlængelse af kontantsalg.

Sådan kommer du igang

Tag kontakt til os i Ajour, så hjælper vi dig.

Få mere information