Cashkeeper

Med Ajours integrasjon mellom Ajour & Cashkeeper håndteres dine kontantbetalinger automatisk og beregner om penger skal returneres til kunden.

Et tilbakevendende problem i mange selskaper er å få kontantoppgjøret til å stemme på slutten av en arbeidsdag. Cashkeeper hjelper med å holde personalet fri for berøring av kontanter, noe som gir økt sikkerhet og nøyaktig kontanteregistrering.

Slik samarbeider Ajour og Cashkeeper

Automatisk håndtering av kontanter

Kassereren håndterer automatisk dine kontantbetalinger og beregner om penger skal gis tilbake til kunden.

Sikkerhet

Alle kontanter er låst inne, slik at ansatte ikke har tilgang til kontanter. Dette bidrar til å redusere risikoen for tyveri.

Betaling i flere valutaer

Selve systemet håndterer betaling av inntil 4 forskjellige valutaer, og gir tilbake i norske kroner.

Disse passer Cashkeeper for

Alle som ønsker en enklere og tryggere hverdag i forlengelse av kontantsalg.

Slik kommer du i gang

Ta kontakt med oss i Ajour så hjelper vi deg.

Bli kontaktet og få mer informasjon