ClickCease

Cookie- og privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Ajour Nordic ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ajour Nordic ApS
Herstedøstervej 27, 2.
CVR-nr.: 37837741
Telefon: 86442211

E-mailadresse: hej@ajourpos.com

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: at besvare henvendelser fra potentielle kunder.

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn/firma, telefonnummer samt e-mailadresse.

   

  Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Ajour Nordic ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Ajour Nordic ApS
  Herstedøstervej 27, 2.
  CVR-nr.: 37837741
  Telefon: 86442211 E-mailadresse: hej@ajourpos.com

   

  Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

   

  Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Formål: at besvare henvendelser fra potentielle kunder.

  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn/firma, telefonnummer samt e-mailadresse.

    

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retsgrundlaget for behandlingen er henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og samtykke efter art. 6, stk. 1, litra a i tilfælde af, at betingelserne for samtykke er opfyldt.

   

  Hvor dine personoplysninger stammer fra:
  • Personoplysningerne stammer fra dig, der som potentielle kunder henvender sig på vores hjemmeside med henblik på at modtage et tilbud eller i øvrigt indgå dialog med os.

   

  Modtagere eller kategorier af modtagere:
  Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre modtagere.

   

  Opbevaring af dine personoplysninger:
  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på sagligheden i perioden for opbevaringen så vi sletter din information, så snart den ikke er relevant for os at opbevare længere.

   

  Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: at yde vores service (og alt forbundet hermed) til dig som kunde, dette kan fx være til salg, rådgivning, pleje, administration og kreditvurdering af kunder samt intern risikostyring og markedsføring.

  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: kundeoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, adresse, billede-ID (som pas, kørekort el. lign) og titel.

    

   

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra a, hvis du har givet samtykke, art. 6, stk. 1, litra b og b, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået med os.

   

  Hvor dine personoplysninger stammer fra:
  • Dataen stammer fra dig, der har sendt dine kundeoplysninger, eller dataen kan stamme fra offentlige tilgængelige hjemmesider som www.virk.dk.

• Retsgrundlaget for behandlingen er henholdsvis databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og samtykke efter art. 6, stk. 1, litra a i tilfælde af, at betingelserne for samtykke er opfyldt.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• Personoplysningerne stammer fra dig, der som potentielle kunder henvender sig på vores hjemmeside med henblik på at modtage et tilbud eller i øvrigt indgå dialog med os.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere:
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre modtagere.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på sagligheden i perioden for opbevaringen så vi sletter din information, så snart den ikke er relevant for os at opbevare længere.

 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: at yde vores service (og alt forbundet hermed) til dig som kunde, dette kan fx være til salg, rådgivning, pleje, administration og kreditvurdering af kunder samt intern risikostyring og markedsføring.

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: kundeoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, adresse, billede-ID (som pas, kørekort el. lign) og titel.

   

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra a, hvis du har givet samtykke, art. 6, stk. 1, litra b og b, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået med os.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
• Dataen stammer fra dig, der har sendt dine kundeoplysninger, eller dataen kan stamme fra offentlige tilgængelige hjemmesider som www.virk.dk.

 

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Afhængig af den konkrete sag samt behandlingens karakter og formål sendes dine personoplysninger, når det er nødvendigt, til fx offentlige myndigheder, vores revisor, erhvervsjurist, jurist/advokat og vores samarbejdspartnere eller tilsvarende databehandlere.

 

Opbevaring af dine personoplysninger
• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kun opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt for, at vi kan levere vores ydelse til dig samt opretholde de efterfølgende krav, der naturligt ligger i forlængelse af at drive virksomhed – fx årsregnskabsloven.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 1.0 version af Ajour Nordic ApS persondatapolitik skrevet 5. april 2022.