Cookie- og privatlivspolitikk

Informasjon om vår behandling av dine personopplysninger mv.


Vi er behandlingsansvarlig – hvordan kontakter du oss?

Ajour Nordic/Norge AS er dataansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har mottatt om deg. Du finner vår kontaktinformasjon nedenfor.


Ajour Nordic/Norge AS

Strandveien 15, 1366 Lysaker

ORG-nr.: 917 899 142

Telefon: 4060 5600

E-postadresse: hei@ajourpos.com


Formålet med vår behandling av personopplysninger, typene/kategoriene av data og det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn følgende personopplysninger:

Formål: å svare på henvendelser fra potensielle kunder.
Hvilke typer personopplysninger vi behandler: navn/firma, telefonnummer og e-postadresse.


Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
• Rettsgrunnlaget for behandlingen er henholdsvis personvernforordningens karakter. 6 stk. 1 bokstav b 
og samtykke etter art. 6 stk. 1 bokstav a dersom vilkårene for samtykke er oppfylt.


Hvor din personlige informasjon kommer fra:
• Personopplysningene stammer fra deg som som potensielle kunder tar kontakt med nettsiden vår for å motta 
tilbud eller på annen måte gå i dialog med oss.


Mottakere eller kategorier av mottakere:
• Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre mottakere.


Lagring av dine personlige opplysninger:

• På dette tidspunktet kan vi ikke si hvor lenge vi vil beholde din personlige informasjon. Vi kan imidlertid informere deg om at vi vil legge vekt på objektiviteten i lagringsperioden slik at vi sletter opplysningene dine så snart det ikke lenger er aktuelt for oss å lagre.


Når du handler hos oss behandles følgende personopplysninger:

• Formål: å yte vår tjeneste (og alt knyttet til den) til deg som kunde, dette kan for eksempel være for salg, rådgivning, stell, administrasjon og kredittvurdering av kunder samt intern risikostyring og markedsføring.

• Hvilke typer personopplysninger vi behandler: kundeinformasjon som navn, e-post, telefonnummer, adresse, legitimasjon med bilde (som pass, førerkort osv.) og tittel.


Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
• Artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen 1. bokstav a, dersom du har gitt samtykke, art. 6 stk. 1 bokstav b og b, om 
nødvendig som følge av en avtale du har inngått med oss.


Hvor din personlige informasjon kommer fra:
• Dataene stammer fra deg som sendte din kundeinformasjon, eller dataene kan stamme fra o
ffentlige tilgjengelige hjemmesider

På dette tidspunktet kan vi ikke si hvor lenge vi vil beholde din personlige informasjon. Vi kan imidlertid informere deg om at vi vil legge vekt på objektiviteten i lagringsperioden slik at vi sletter opplysningene dine så snart det ikke lenger er aktuelt for oss å lagre.

offentlig tilgjengelige nettsteder


Vi videreformidler personopplysningene dine til følgende mottakere:

• Avhengig av det konkrete tilfellet og behandlingens art og formål, vil din bli sendt personopplysninger, når det er nødvendig, til for eksempel offentlige myndigheter, vår revisor, handelsadvokat, jurist/advokat og våre samarbeidspartnere eller lignende databehandlere.


Lagring av dine personlige opplysninger

• På dette tidspunktet kan vi ikke si hvor lenge vi vil beholde din personlige informasjon. Vi kan imidlertid informere deg om at vi vil understreke at vi kun lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne yte vår tjeneste til deg samt opprettholde de etterfølgende krav som naturlig er en forlengelse av det å drive virksomhet. – f.eks. den danske årsregnskapsloven.


Dine rettigheter

Etter personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, vennligst kontakt oss.

Rett til å se informasjon (rett til innsyn)
Du har rett til innsyn i informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til retting (retting)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til å slette
I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår generelle generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandlingen
I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med det formål at rettskrav kan etableres, gjøres gjeldende eller forsvares eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser. .

Rett til å protestere
I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller lovlig behandling av dine personopplysninger.

Du kan også protestere mot behandlingen av opplysningene dine for direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og til å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.


Klage 

Du har rett til å sende inn en klage  dersom du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på.


Dokumentinformasjon

Dette er 1.0-versjonen av Ajour Nordic/Norge AS sin personopplysningspolicy skrevet 5. april 2022.